Destylator MAXI

Destylator składa się z kilku podstawowych elementów. Są nimi kocioł, kolumna rektyfikacyjna i moduł chłodnicy.

Kocioł o pojemności 50l wykonany został z wysokiej jakości stali nierdzewnej i zaopatrzono go w grzałkę o mocy 2kW. Na górze zbiornika znajduje tak zwany szeroki wlew, który jest pomocny przy jego myciu, zaś na dole zawór spustowy do opróżniania zbiornika.

W kolumnie rektyfikacyjne znajduje się zablokowane podparciami wypełnienie pryzmatyczne i elektroniczny czujnik temperatury u jej nasady. Kolumnę okalają radiatory z wbudowanymi wentylatorami.

W module chłodnicy, w jej poziomym łączniku z kolumną znajduje się wypełnienie miedziane. Część pionową chłodnicy również okalają radiatory.

W zestawie znajduję się też pompka pomocna przy opróżnianiu zbiornika, zasilacz wentylatorów i regulator mocy grzałki.

Destylacja

Przed napełnieniem destylatora należy się upewnić czy w miejscu w którym będzie prowadzony proces nie występują przeciągi i gwałtowne zmiany temperatury.

Należy bezwzględnie odłączyć destylator od zasilania przed napełnianiem !

Kocioł napełnić cieczą przeznaczoną do destylacji nie więcej jak do ¾ jego objętości. Ciecz powinna być wolna od ciał stałych, które mogą przywierać do elementu grzejnego i zostać na nim przypalone. Po napełnieniu, na szczyt kotła należy przykręcić kolumnę rektyfikacyjną, jednocześnie nie zapominając o zastosowaniu uszczelki będącej w zestawie na połączeniu między zbiornikiem a kolumną. Po upewnieniu się o poprawności montażu kolumny instalujemy zespół chłodnicy, również pamiętając o zastosowaniu uszczelki. Teraz podłączamy zasilacz wentylatorów, a pod chłodnicą ustawiamy naczynie do którego będziemy kierować destylowaną ciecz. Po kolejnym upewnieniu się o poprawności montażu włączamy do kontaktu zasilacz wentylatorów. Powinno dać się usłyszeć odgłos ich pracy. Można teraz włożyć do kontaktu regulator mocy grzałki, zaś grzałkę podłączyć do regulatora.

Regulator mocy ustawiamy na 99% i w tym stanie możemy pozostawić destylator na około 2 godziny. Po tym czasie sprawdzamy odczyt na termometrze kolumny. Czekamy do chwili gdy wartość temperatury ustabilizuje się w przedziale 75*C do 85* (najczęściej jest to 79*C) a sama kolumna będzie rozgrzana od dołu do samej góry. Po tym fakcie zmniejszamy moc na regulatorze do około 45% mocy i tak kalibrujemy regulatorem aby destylator uzyskał rozkład temperatury zgodny z rysunkiem 1. Tożsamy obrazek znajdą Państwo również na destylatorze. Po około godzinie czasu należy zmienić naczynie do którego spływa destylat na kolejne. Celem tego zabiegu jest odseparowanie zanieczyszczeń lekkich, które jako pierwsze uwalniają się z destylowanej cieczy trafiając wraz z pierwszymi kroplami do naczynia odbioru. Po wymianie naczynia prowadzimy destylację właściwą. Może to potrwać do kilkunastu godzin. Objawem wyczerpania cieczy w kotle jest wzrost temperatury do wartości przekraczającej 85*C i coraz wolniejszy napływ cieczy do naczynia odbioru (rzadziej niż jedna kropla na dwie sekundy). Po tym fakcie uznajemy destylacje za zakończoną. Gdy kocioł ostygnie można przejść do opróżniania zbiornika. Jeśli opróżnianie ma się odbyć do odpływu znajdującego się po wyżej kotła (umywalka, wanna, sedes) może okazać się pomocna pompka, znajdująca się w zestawie. Montujemy pompkę, wciskając ją w wężyk z którego do tej pory kapał destylat. Pod wpływem wytworzonego w kotle przez pompkę ciśnienia możemy podnieść wywar na wysokość kilkudziesięciu centymetrów, co z pewnością ułatwi opróżnianie.

Dla tych z Państwa którzy oczekują jeszcze wyższych parametrów destylatu proponujemy przed destylacją wykonać stabilizację. Prawidłowy rozkład temperatury dla stabilizacji destylatora przedstawia rysunek 2. Stabilizacja powinna trwać minimum 5 godzin (optymalnie kilkanaście godzin). Dzięki temu zabiegowi bardzo dokładnie oddzielimy związki lekkie od destylatu właściwego, które nie tylko jako pierwsze, ale także w całości trafią naczynia odbioru.

Mycie i konserwacja

Po przeprowadzonej destylacji należy dokładnie umyć wnętrze kotła i suchy odstawić do przechowywania. Co kilka destylacji należy z segmentu chłodnicy wyjąć podparcie i wysypać z niego miedziane wypełnienie. Rewitalizacja wypełnienia polega na wygotowaniu go w roztworze wody i kwasku cytrynowego. Po wypłukaniu wypełnienia pod bieżącą wodą można umieści je powtórnie w poziomym elemencie chłodnicy. Kolumna rektyfikacyjna i jej wypełnienie nie wymaga mycia.

Parametry: