Destylator Automatyczny Premium

Destylator Automatyczny Premium jest najnowocześniejszym urządzeniem tego typu dostępnym na rynku.

Dzięki zastosowaniu zgłoszonej do ochrony patentowej metodzie destylacji fine reflux system, otrzymujemy destylat o najwyższej czystości, co potwierdzają przeprowadzone badania laboratoryjne wykonane w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie.

Maszyna została zaprojektowana w każdym szczególe, tak aby oprócz swojego pierwotnego zastosowania była również przyjazna użytkownikowi w maksymalnym możliwym stopniu.

Innowacyjny proces rektyfikacji

Jest to prawdopodobnie jedyny na świecie destylator, który potrafi dokonać rektyfikacji przy udziale tylko jednego medium jakim jest elektryczność. Zwalnia to potencjalnego użytkownika z bardzo trudnego podłączania urządzenia do źródła bieżącej wody, jak to ma miejsce w tradycyjnych destylatorach. Dzięki konstrukcji chłodzonej wyłącznie powietrzem atmosferycznym, destylator może pracować w dowolnym pomieszczeniu, które dysponuje dostępem do energii elektrycznej.Wygoda

Aparat jest wyposażony w mikroprocesorowy sterownik, który prowadzi cały proces w sposób automatyczny, odciążając jednocześnie użytkownika z kłopotliwej i czasochłonnej kontroli poprawności procesu.

Prostota

Maszyna nie posiada w swojej budowie żadnych mechanicznych elementów regulacyjnych (elektrozawory, kraniki, złącza itp), które to mogą być źródłem potencjalnej awarii, bądź nie prawidłowego ustawienia czy podłączenia. Dzięki temu ilość czynności jakie przeprowadza operator w czasie przygotowania do uruchomienia procesu i destylacji, ograniczona została do włączenia zasilania i ustawienia temperatury.

Bezpieczeństwo

Destylator posiada wiele zabezpieczeń, z których najważniejszym jest zabezpieczenie konstrukcyjne. Wielkość radiatorów, jak też moc elementu grzejnego została tak dobrana, aby nie skroplone pary etanolu nie mogły w sposób naturalny opuścić maszyny w postaci gazowej.

Budowa

Destylator składa się z ocieplonego zbiornika na destylowaną ciecz o standardowej pojemności brutto 50l. Na zbiorniku zainstalowany jest bufor o pojemności 4l, który zasypany jest wypełnieniem miedzianym. Do bufora przytwierdzona jest kolumna rektyfikacyjna razem z czujnikiem temperatury, radiatorami i wypełnieniem w postaci sprężynek z stali nierdzewnej. Na szczycie kolumny dokręcony jest zespół chłodnicy, razem z okalającymi ją radiatorami i czujnikiem temperatury destylatu. Z boku zbiornika znajduje się sterownik, który na podstawie pomiaru temperatury w kolumnie i w zbiorniku dobiera parametry procesu.

We wnętrzu zbiornika zainstalowano element grzejny i rurkę spustową, zaś na zewnątrz wziernik ze szkła hartowanego, zawór spustowy z blokadą, przyłącze kolumny, czujnik temperatury i zawór wlewowy z blokadą.

Rurka spustowa gwarantuje pełne opróżnienie zbiornika z zawartości, a jednocześnie będąc umieszczona wewnątrz zbiornika pozwala na zwiększenie długości kolumny, bez zwiększenia wysokości całego destylatora. (rysunek samego zbiornika ze zdjęcia „opróżnianie”).

Więcej na temat napełniania i opróżniania znajdziecie Państwo na filmie:

Destylator chłodzony powietrzem
Alcohol distiller - Poland

Akcesoria prezentowane na filmie, stanowią wyposażenie destylatora.

Poniżej szczegółowa instrukcja obsługi destylatora i jego dane techniczne.

Instrukcja obsługi Destylatora Premium