Destylator Automatyczny MAXI Plus

Dane techniczne

  • rozgrzewanie (pobierana moc) 2000W
  • destylacja (pobierana moc) 1300W
  • pojemność robocza od 30l do 45l
  • pojemność całkowita zbiornika 50l
  • czas destylacji od 7 do 16 godzin
  • maksymalna wydajność 0,9l na godzinę
  • moc destylatu (w zależności od wydajności) od 95% do 97%
  • wysokość destylatora 205cm
  • masa destylatora około 15kg
  • sterowanie automatyczne

Z zestawu należy korzystać w pomieszczeniach z wentylacją, ale bez przeciągów, które będą powodować zmiany szybkości destylacji - niestabilność procesu.

Wygoda

Aparat jest wyposażony w mikroprocesorowy sterownik, który prowadzi cały proces w sposób automatyczny, odciążając jednocześnie użytkownika z kłopotliwej i czasochłonnej kontroli poprawności procesu.

Prostota

Maszyna nie posiada w swojej budowie żadnych mechanicznych elementów regulacyjnych (elektrozawory, kraniki, złącza itp), które to mogą być źródłem potencjalnej awarii, bądź nie prawidłowego ustawienia czy podłączenia. Dzięki temu ilość czynności jakie przeprowadza operator w czasie przygotowania do uruchomienia procesu i destylacji, ograniczona została do włączenia zasilania i ustawienia temperatury.

Bezpieczeństwo

Destylator posiada wiele zabezpieczeń, z których najważniejszym jest zabezpieczenie konstrukcyjne. Wielkość radiatorów, jak też moc elementu grzejnego została tak dobrana, aby nie skroplone pary etanolu nie mogły w sposób naturalny opuścić maszyny w postaci gazowej.