Instrukcja obsługi destylatora MIDI

Destylator składa się z chłodnicy destylatu, zbiornika/kotła 20l, kolumny rektyfikacyjnej razem z termometrem i silikonowego łącznika między kolumną a chłodnicą. W kolumnie rektyfikacyjnej znajduje się wypełnienie pryzmatyczne w postaci sprężynek ze stali nierdzewnej, oraz katalizator związków siarki zbudowany z miedzianych (Cu) wkładów podpierających wypełnieni pryzmatyczne.

Przed destylacją należy napełnić kocioł w ¾ jego objętości cieczą przeznaczoną do destylacji. Następnie na otwór wlewowy destylatora nakładamy silikonową uszczelkę i dokręcamy do niego sześcioma śrubami kolumnę rektyfikacyjną. Kolejną czynnością jest ustawienie chłodnicy i połączenie jej z kolumną rektyfikacyjną zestawem korków i wężyka silikonowego. Pod chłodnicę należy postawić naczynie do odbioru destylowanej cieczy. Po upewnieniu się iż wszystkie połączenia wykonane są poprawnie możemy załączyć ogrzewanie.

Po zagotowaniu się wsadu należy skorygować moc kuchenki do wartości która odzwierciedli rozkład temperatur destylatora zamieszczony na rysunku po niżej. Obrazek z optymalnym rozkładem temperatury jest również zamieszczony na obudowie destylatora.

Destylowaną ciecz zbieramy do kilku różnych naczyń zmieniając je kolejno po sobie. Pozwoli to oddzielnie odebrać frakcje lekkie, średnie i ciężkie z destylowanej cieczy. O zbliżającym się końcu procesu informuje nas wzrost temperatury wskazywanej przez termometr do wartości przekraczającej 85*C.

Konserwacja

Destylator po procesie należy umyć bieżącą wodą i suchy pozostawić do przechowywania. Po kilku destylacjach jest wskazane wygotować w roztworze wody i kwasku cytrynowego wkłady miedziane znajdujące się w kolumnie destylacyjnej. Wypełnienie pryzmatyczne nie wymaga mycia.

Parametry: